Tervetuloa!

Tällä sivustolla esittelemme ajankohtaisia infrahankkeita.

Yksityinen: Mt952_Joukahaisenojan_silta

ILMOITUS TIESUUNNITELMALUONNOKSEN ESITTELYSTÄ (PDF)

Maantien 952 parantaminen Joukahaisenojan sillan kohdalla, tiesuunnitelma, Sodankylä

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on laatimassa asiakohdassa mainittua tiesuunnitelmaa.

Suunnittelukohde sijaitsee Meltaus-Vaalajärvi maantiellä 952 noin 1,5 km kantatien 80 liittymästä Meltauksen suuntaan Joukahaisenojan sillan kohdalla. Suunniteltavan tieosan pituus on noin 600 metriä. Suunnitelman tavoitteena on parantaa tieosuuden sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta tien vaakageometriaa parantamalla ja uusimalla samalla huonokuntoinen Joukahaisenojan putkisilta.

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa hankkeeseen liittyvää yleisötilaisuutta ei järjestetä. Sen sijaan alueen asukkaat, maanomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet voivat tutustua 26.10.-8.11.2020 välisenä aikana suun- nitelmaluonnoksiin ja niiden esittelymateriaaleihin verkkosivuilla https://infrahankkeet.info/Mt952_Joukahaisenojan_silta.

Suunnitelmiin liittyvät mielipiteet, kommentit ja kysymykset pyydetään lähettämään 11.11.2020 mennessä sähköpostitse osoitteisiin jaakko.myllyla(at)ely-keskus.fi ja tai postitse osoitteeseen Lapin ELY-keskus, Kirjaamo, PL 8060, 96101 Rovaniemi (kirjeeseen tunnus LAPELY/2540/2020). Suunnitelmasta kiinnostuneet voivat myös halutessaan soittaa alla mainituille yhteyshenkilöille.


Yhteystiedot:

WSP Finland Oy (suunnitelmaa laativa konsultti):
Projektipäällikkö Pirjo Hypén puh. 040 8355 68611 pirjo.hypen(at)wsp.com

Lapin ELY-keskus:
Projektipäällikkö Jaakko Myllylä, puh. 0295 037 222 jaakko.myllyla(at)ely-keskus.fi

Lapin ELY-keskus käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuoja- käytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely.

Ilmoitus on julkaistu 19.10.2020 Lapin ELY-keskuksen tietoverkossa https://www.ely-keskus.fi/ely-lappi >ajankohtaista >kuulutukset ja ilmoitukset.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus


Ladattavat aineistot

15TT-1_Sillan_pääpiirustus.pdf
2T_Yleiskartta.pdf
3T-1_Suunnitelmakartta.pdf
4T-1_Liikennetekn_poikkileikkaukset_M1.pdf
5T-1_Pituusleikkaus_M1.pdf
Maantien 952 parantaminen Joukahaisenojan sillan kohdalla, Sodankylä.pdf
Piirustusmerkinnät.pdf

Mt553 Lapinmäki-Kurkimäki

Ilmoitus suunnitelmaluonnosten esittelystä:

Linkki: PDF

Esittelyvideo:

Mt 553 kevyenliikenteen järjestelyt välillä Lapinmäentie – Kurkimäentie, Kuopio
Jari Kuokkanen, Pohjois-Savon ELY-keskus

Ladattavat aineistot:

Yleiskartta (PDF)
Suunnitelmakartta (PDF)
Poikkileikkaus (PDF)
Pituusleikkaukset
(PDF)

Esittelyvideo:

Mt 553 kevyenliikenteen järjestelyt välillä Lapinmäentie – Kurkimäentie, Kuopio
Viljo Heikkinen, WSP

Karttapalaute:

Linkki: Karttapalaute