Kangasalantien melusuojaus

Tampereen kaupunki suunnitteluttaa melusuojausta Kangasalantien varteen välille Soinilankatu – Pysäkkikatu. Suunnitelmat ovat luonnosvaiheessa, ja alueen asukkailla on nyt mahdollisuus niitä kommentoida.

Melusuojauksen sijoittelua kohteessa rajoittavat mm. maanalaiset johto- ja putkilinjat, liittymäalueiden näkemävaatimukset, kiinteistöjen kulkuyhteydet sekä Kangasalantielle sijoittuva suurten erikoiskuljetusten reitti. Tehtyjen tarkasteluiden perusteella melusuojaus on suunniteltu toteutettavaksi kadun pohjoispuolella ajoradan tai yhdistetyn jalan-kulku- ja pyöräilyväylän reunaan ja kadun eteläpuolella lähelle katualueen rajaa. Melu-suojauksen rakenne vaihtelee, mutta koostuu kaikilla osuuksilla pääpiirteittäin matalasta maapenkereestä, 1,6 m korkeasta betonikaide-elementistä sekä paikoin elementin päälle sijoitettavasta 0,5 m korkeasta lasielementistä.

Suunnitellun melusuojauksen kohdilla Kangasalantien varteen sijoittuvilla kiinteistöillä melutasojen arvioidaan laskevan melusuojauksen toteutuksen myötä 3-8 dB, mikä on varsin merkittävä muutos. Melusuojauksen toteutuksen jälkeen kaikilla oleskelupihoilla on alueita, joilla melutaso alittaa päiväajan ohjearvon 55 dB. Internet-sivustolta löytyy tehdystä melulaskennasta karttaote, joka kuvaa melutasojen muutosta nykytilan ja melusuojauksen toteutuksen jälkeisen tilanteen välillä.

Lisätietoja asukastiedotteesta


Suunnitelmadokumentit