mt12266

Maantien 12266 (Auvaismäentie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Koskennurmenkatu–Paattistentie, Turku

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Turun kaupunki laativat tiesuunnitelmaa Maantien 12266 (Auvaismäentie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Koskennurmenkatu–Paattistentie, Turku.

Suunnittelualue sijaitsee maantiellä 12266 (Auvaismäentie) Turun kaupungissa Jäkärlän ja Paattisten alueella. Suunnittelualueen pituus on noin 3,6 kilometriä, ja se rajoittuu pohjoisessa Paattistentien liittymään ja etelässä Koskennurmenkadun liittymään.

Tiesuunnitelman mukaisilla toimenpiteillä täydennetään alueen jalankulun ja pyöräilyn verkostoa rakentamalla kevyen liikenteen väylä Auvaismäentien länsipuolelle.

Koronaviruksen aiheuttaman tilanteen vuoksi hankkeeseen liittyvää erillistä yleisö-/tiedotustilaisuutta ei järjestetä. Suunnitelmaluonnoksiin on mahdollisuus tutustua 4.10 – 17.10.2021 välisenä aikana. Suunnitelmaluonnoksista voi jättää mielipiteensä sähköpostitse 17.10.2021 mennessä osoitteeseen tomi.lyly(at)wsp.com. Suunnitelmaluonnoksista voi myös soittaa alla mainituille henkilöille 11.10.2021 klo 16.00–18.00.

Suunnitelmiin voivat tutustua kaikki alueen asukkaat, maanomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet.

Varsinais-Suomen ELY-keskus käsittelee tiesuunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Lisätietoja väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä on saatavilla verkkosivujen tietosuojaosiossa osoitteessa
www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely.

Ilmoitus julkaistaan 30.9.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Lisätietoja suunnitelmasta antavat:

Varsinais-Suomen ELY-keskus:
Projektipäällikkö Timo Bäcklund p. 0295 022 782
timo.backlund(at)ely-keskus.fi

Turun kaupunki:
Liikennesuunnitteluinsinööri Eero Paavola p. 050 558 9240
eero.paavola(at)turku.fi

WSP Finland Oy:
Projektipäällikkö Tomi Lyly p. 040 641 6763
tomi.lyly(at)wsp.com

Esittelyvideot

Ladattavat aineistot:

2T_Yleiskartta.pdf
3T-1_Suunnitelmakartta_plv_0-900.pdf
3T-2_Suunnitelmakartta_plv_900-1800.pdf
3T-3_Suunnitelmakartta_plv_1800-2700.pdf
3T-4_Suunnitelmakartta_plv_2700-3600.pdf
4T_Liikennetekniset_poikkileikkaukset.pdf
5T-1_Pituusleikkaus_J1_plv 0-900.pdf
5T-2_Pituusleikkaus_J1_plv_900-1800.pdf
5T-3_Pituusleikkaus_J1_plv_1800-2700.pdf
5T-4_Pituusleikkaus_J1_plv_2700-3600.pdf
Mt12266_S1_pääpiirustus.pdf
Mt12266_S2_pääpiirustus.pdf
Piirustusmerkinnät_fi.pdf