Mt553 Lapinmäki-Kurkimäki

Ilmoitus suunnitelmaluonnosten esittelystä:

Linkki: PDF

Esittelyvideo:

Mt 553 kevyenliikenteen järjestelyt välillä Lapinmäentie – Kurkimäentie, Kuopio
Jari Kuokkanen, Pohjois-Savon ELY-keskus

Ladattavat aineistot:

Yleiskartta (PDF)
Suunnitelmakartta (PDF)
Poikkileikkaus (PDF)
Pituusleikkaukset
(PDF)

Esittelyvideo:

Mt 553 kevyenliikenteen järjestelyt välillä Lapinmäentie – Kurkimäentie, Kuopio
Viljo Heikkinen, WSP

Karttapalaute:

Linkki: Karttapalaute